HENKILÖSTÖ

Yrityksen tiedot

Y-tunnus 1508440-3
Kotipaikka Tampere

Toimipaikat

Tampereen toimisto; Aleksis Kiven katu 24 B III krs (Keskustorin reunalla)
Kangasalan toimisto; Kangasalan tilitoimiston yhteydessäHT-tilintarkastaja Tapani Tauriainen on koulu­tukseltaan hallintotieteiden maisteri Tampereen yliopistosta. Työ- ja yrittäjäkokemusta hänellä on takana 30 vuotta mm. viidestä eri pankki­organisaatiosta, vakuutus­yhtiöstä, järjestöstä, yritysten kehittämis- ja laatuhankkeista, opetus­tehtävistä sekä yrityskaupasta. Tapani Tauriainen on suorittanut myös Julkishallinnon ja julkistalouden tilin­tarkastajan tutkinnon (JHT).

Tapani Tauriainen on tilin­tarkastajana erikoistunut pieniin yrityksiin, järjestöihin ja säätiöihin.

Tarkemmat tiedot CV:stä.

gsm: 050 596 2541
sähköposti: etunimi.sukunimi @ tilintarkastusaaa.fi
toimipaikka: Aleksis Kiven katu 24 B III krs (Keskustorin reunalla)


HT-tilintarkastaja Jari Martikainen on valmistunut Vaasan yliopistosta ekonomiksi ja kauppa­tieteiden maisteriksi. Hän on opettanut Päijät-Hämeen koulutus­konsernissa useita vuosia kirjanpitoa, sisäistä laskentaa, rahoitus­laskelmia, tunnuslukuja, konserni­tilinpäätöksen tekoa, nyt ulkomaankauppa- ja veroasioita.

Martikainen toimii keskikokoisen tilitoimiston vetäjänä ja on suorittanut laskenta-alan ammattilaisten syventävän Kirjanpidon ja laskenta­toimen tutkinnon (KLT). Martikainen opiskelee Tampereen yliopistossa työn ohessa kauppatieteen tohtorin tutkintoa aiheena ebusiness.

Tilintarkastajana Jari Martikainen on erikoistunut pieniin yrityksiin, konserneihin ja ulkomaan kauppaa käyviin yrityksiin.

Tarkemmat tiedot CV:stä.

gsm: 050 527 8463
sähköposti: etunimi.sukunimi @ tilintarkastusaaa.fi
toimipaikka: Puusepäntie 31, PL 39, 36201 Kangasala


HT-tilintarkastaja Tapio Järvi on koulutukseltaan tradenomi. Hän on työskennellyt mm. pankissa ja vakuutusyhtiössä, sisäisenä tarkastajana, toiminnanjohtajana ja, yrittäjänä. Tilin­tar­kas­tustehtävissä hän on erikoistunut pieniin yrityksiin, yhdistyksiin sekä osuuskuntiin.

Tarkemmat tiedot CV:stä.

gsm: 040 732 0343
sähköposti: etunimi.sukunimi @ tilintarkastusaaa.fi
toimipaikka: Aleksis Kiven katu 24 B III krs (Keskustorin reunalla)


HT-tilintarkastaja Marko Salo on valmistunut Tampereen yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1998 pääaineina yritysjuridiikka ja yrityksen laskentatoimi. Hän on työskennellyt useita vuosia mm. yhdistelmäajo­neuvonkuljettajana ja toimitusjohtajana omassa yrityksessään. Lisäksi hän on hankkinut työkokemusta mm. laskentatoimen lehtorina, sijoitusneuvojana vakuutusyhtiössä sekä kirjanpitäjänä pienessä tilitoimistossa.

Marko Salo on tilintarkastajana erikoistunut PK-yrityksiin ja asunto-osakeyhtiöihin.

Tarkemmat tiedot CV:stä.

gsm: 040 566 6350
sähköposti: etunimi.sukunimi @ tilintarkastusaaa.fi
toimipaikka: Aleksis Kiven katu 24 B III krs (Keskustorin reunalla)


Ekonomi Matti Laine konsultoi suomalaisia pk-yrityksiä. Hän on työskennellyt mm Suomen Kulutusosa Oy:n talouspäällikkönä, SYP:ssä yritysasiamiehenä, kehitysyhtiö Manconin palveluksessa yritysten kehitystehtävissä. Nykyisin hän toimii myös Pirkanmaan Yritysvälityksessä yritysvälittäjänä ja arvonmäärittäjänä.

Matti Laine on suorittanut HTM-tutkinnon vuonna 1984 ja toiminut HTM-tilintarkastajana vuosina 1984–1990. Ekonomi Matti Laine tekee vaativia taloushallinnon neuvonta- ja konsulttitoimeksiantoja pienille ja keskisuurille yrityksille taloushallinnon kehittämiseksi. Lisäksi hän kouluttaa pk-yritysten johdolle tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen tulkintaa sekä kassavirtapohjaista budjetointia.

Tarkemmat tiedot CV:stä.

gsm: 0400 632 204
sähköposti: matthew @ sci.fi
toimipaikka: Aleksis Kiven katu 24 B III krs (Keskustorin reunalla)


KHT-tilintarkastaja Rauno Werner on tehnyt hienon uran tilitarkastajana, yritysvälittäjänä ja mm. yritysten toimitusjohtajana. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden lisensiaatti ja kirjoittanut mm. oppikirjan yrityskaupasta. Rauno Werner on toiminut pitkään KHT-tilintarkastajana sekä erilaisissa vaativissa johtamistehtävissä osuuskaupoissa. Hän toimii Tilintarkastus AAA Oy:n neuvonantajana, sekä tekee vaativia konsulttitoimeksiantoja pienille ja keskisuurille yrityksille.

gsm: 0400 735 987
toimipaikka: Espoo


Toiminnantarkastaja Merja Lintervo on työskennellyt ison isännöintitoimiston vetäjänä ja isännöitsijänä sekä asiantuntija- ja esimiestehtävissä pankissa. Merja Lintervon työhön kuuluu uuden asunto-osakeyhtiölain mukaiset toiminnantarkastajan tehtävät sekä asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastukset. Hän toimii myös kiinteistöalan koulutus- ja konsultointitehtävissä.

Lintervolla on lukuisia luottamustoimia. Hän toimii mm. tilintarkastajien ylimmän valvontaelimen Valtion tilintarkastuslautakunnan (VALA) varajäsenenä 2010-2015, Tampereen Seudun Osuuspankin yrittäjien toimikunnan varapuheenjohtajana sekä Työeläkeyhtiö Varman yrittäjien neuvottelukunnan jäsenenä.

gsm: 0500 408 869
sähköposti: merja@linvestia.fi


Hallintotieteen maisteri Mirva Tauriainen toimii tilintarkastusapulaisena. Hänen tehtäviinsä kuuluvat tilintarkastustehtävien lisäksi erilaiset toimistotyöt. Mirva Tauriainen on opiskellut Tampereen yliopistossa yritys- ja kunnallistaloutta.

gsm: 050 917 3812
sähköposti: toimisto @ tilintarkastusaaa.fi
toimipaikka: Aleksis Kiven katu 24 B III krs (Keskustorin reunalla)