AJANKOHTAISIA KOMMENTTEJA

Tilintarkastus- ja asunto-osakeyhtiölait muuttuivat
- parempaan vai huonompaan suuntaan?

Uuden tilintarkastuslain antamisesta on kulunut jo reilut kolme vuotta. Moni asia on vielä vaiheessa, sillä tilintarkastuslain siirtymäsäännökset jatkuvat aina tilikauteen 2011 saakka. Silloin poistuu yrityksistä niin sanottu maallikkotilintarkastus. Osakeyhtiöissä saa jatkossa toimia tilintarkastajina vain tilintarkastustutkinnon - HTM tai KHT - suorittaneet tilintarkastajat. Myös uuden lain määräykset ja Valtiontilintarkastuslautakunnan (Valan) päätökset siitä, ettei tilintarkastaja saa enää esittää tilinpäätöksen vahvistamista, vastuuvapauden myöntämistä ja tuloksen käsittelyä ovat herättäneet asiakkaissa hämmennystä.

Merkittävä asia yritysten ja yhteiskunnan kannalta on myös se, onko osakeyhtiöillä tilintarkastuspakko vai ei. Suomessa on uuden tilintarkastuslain määräämänä käytössä matalat rajat (liikevaihto 200.000, tase 100.000 ja 3-henkilöä töissä). Jos näistä rajoista kaksi ylittyy kahtena peräkkäisenä vuotena, tulee Suomessa osakeyhtiö tilintarkastaa. Amerikassa tilintarkastus on pakollista vain pörssiyrityksissä. Pohjoismaissa taas osakeyhtiöt tulee pääsääntöisesti tilintarkastaa. Etelä-Euroopassa on monissa maissa kokorajoja ja erilaisia osakeyhtiömuotoja mm. pienille yhtiöille. Siellä ei ole samanlaista tilintarkastuspakkoa kuin Suomessa. Tavallaan tässä asiassa törmäävät yhteen myös talouselämän liberalistiset opit ja valvontaa kannattavat voimat EU:n ja Suomen sisällä. Yrittäjien etujärjestö - Suomen Yrittäjät - on lausunnossaan kannattanut tilintarkastuspakkoa kaikille osakeyhtiöille.

Uusi asunto-osakeyhtiölaki astuu voimaan 1.7.2010. Uusi laki merkitsee hallituksen roolin korostumista taloyhtiön toiminnassa. Uuden asunnon ostajan,osakkaiden ja asukkaidenn kannalta on hyvä asia, että kiinteistön hoitoon panostetaan. Tulevat remontit ja korjaukset ovat hyvissä ajoin kaikkien tiedossa, koska taloyhtiöllä pitää olla viisi vuotta voimassa oleva korjaussuunnitelma. Merkillepantavaa on myös se, että taloyhtiöille on velvoite hankkia tilintarkastajaksi auktorisoitu tilintarkastaja, jos taloyhtiössä on yli 30 asuntoa. Uusi laki mahdollistaa myös niin sanotun toiminnantarkastajan valinnan. Pieni taloyhtiö voi yhtiöjärjestyksen muutoksella jättää tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsematta. Omistajien omaisuus ei liene tällöin kovin hyvin suojeltu, jos taloyhtiön toiminnan valvonta jätetään kokonaan tekemättä.

Uusia säädöksiä odotetaan jatkossa myös osingonjakoon. Edellisen laman aikana toteutettiin nettovaroihin perustuva laskentamalli, jossa omistaja sai ottaa yhtiöstään 26 prosentin verolla verotettua rahaa omaan käyttöönsä "verottomina" osinkoina, lienee tulossa tiensä päähän. Käytäntö on vahvistanut yhtiöiden taseita pääomaköyhässä maassa. Nyt sitten lienee valtiovallan mielestä yritysten taseet kasvaneet suuriksi ja yrittäjät vaurastuneet liikaa, kun yrittäjien veroastetta pitää ilmeisesti korottaa nykyisestä käytännöstä.

Tapani Tauriainen