HINNOITTELU

1.7.2020-31.12.2020

Perusmaksu yrityksiltä on 141 euroa/tilikausi. Vuosimaksulla katetaan auktorisoinnista johtuvia viranomaisvalvonnan kuluja mm. säännölliset laatutarkastukset, pakollinen vuosittainen koulutus, työpapereiden kymmenen vuoden arkistointi, muita valvonnan ja raportoinnin vaatimia menoja sekä tietotekniikan ja kaupparekisterin kuluja.

HT-tilintarkastajan perustuntiveloitus on 111 - 135 euroa, KHT-tilintarkastajan perustuntiveloitus on 150-200 euroa ja tilintarkastusapulaisen perustuntiveloitus 68 - 76 euroa tunnilta. Hinta määräytyy työn vaatiman osaamisen ja työtehtävän mukaan.

JHT-tarkastuksissa on perustuntiveloitus 106 euroa ja tilintarkastusapulaisen perustuntiveloitus 63 euroa tunnilta.

Päivärahoja emme veloita. Matkakorvaukset sisältyvät vuositilintarkastuspalkkioon, jos tarkastuskohde on alle 15 kilometriä Tampereelta tai Kangasalta. Aineiston noudosta tai viennistä veloitetaan aikaperusteinen korvaus. Muista toimeksiannoista peritään yleensä etukäteen sovittavat korvaukset.

Tilintarkastus AAA antaa tilintarkastuksista myös tarjouksia. Mikäli esim. tilintarkastettavan yhteisön tilinpäätös joudutaan tekemään uudelleen tai kirjanpidossa on huomattavasti virheitä, ylimääräiset työtunnit laskutetaan erikseen tarjoushinnan lisäksi.

Taloyhtiöissä tilintarkastuspalkkioiden taso riippuu asuntojen määrästä, vastikelajimäärästä sekä isännöitsijän ja kirjanpitäjän ammattitaidosta. Taloyhtiön tilintarkastus maksaa yleensä 396 - 963 euroa.

Säätiöissä ja yhdistyksissä tilintarkastus vaatii työaikaa minimissään yleensä 3-6 tuntia.

Pienen yrityksen tilintarkastus vaatii vähintään 4 - 5 tunnin työn (hinta noin 585 - 696 euroa). Jos tilintarkastuksessa on käytetty apulaista, palkkio on vastaavasti pienempi.

Yrityskauppatoimeksiannoissa palkkioperusteena käytetään yleensä prosenttiperusteista korvausta kauppasummasta. Mikäli palkkion perusteeksi on sovittu käytettyjen työpäivien määrä, on veloitus 1455 euroa/työpäivä.

KHT-tilintarkastajien tuntihinta suurissa tilintarkastusyhteisöissä on 200 - 300 euroa. Big Four -tilintarkastusyhteisöjen ulkopuolella toimivien KHT-tilintarkastajien tuntiveloitukset ovat tasolla 150-250 euroa. HTM-tilintarkastajien tuntiveloitukset ovat 30-50% alempia kuin KHT-tilintarkastajilla. Edellä olevaan perustuen HTM -tilintarkastajien tuntiveloitushinta oli 105-175 euroa (30%tasolla). (Lähde Tilintarkastus, Asiakkaan opas. Steiner- Horsmanheimo s.201)

Edellä mainittuihin hintoihin lisätään arvonlisävero, jonka yritys voi saada hyödykseen verotuksessa.